Mozartkring Gelre-Niederrhein

 

Mozart
ANBI-informatie

Steun ons met een gift of periodieke schenking. Doordat de Mozart(K)ring geregistreerd is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is het mogelijk dat uw gift niet voor 100% maar voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

EENMALIGE GIFTEN
Voor eenmalige giften geldt dat zij slechts beperkt aftrekbaar zijn. Alleen dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

PERIODIEKE SCHENKINGEN
ANBI Naast de eenmalige gift bestaat de mogelijkheid van een periodieke schenking. Bij een gift aan een culturele ANBI is uw gift niet voor 100%, maar voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: u mag, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal 1.250. Voor periodieke giften aan een ANBI geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Een periodieke schenking moet voor ten minste vijf aaneengesloten jaren worden aangegaan en hoeft sinds 2014 niet meer vastgelegd te worden in een notari le akte. U kunt de gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

GIFTEN DOOR ONDERNEMINGEN
Het totaal aan giften door ondernemingen mag 50% bedragen van de fiscale winst, met een maximum van 100.000,00.
Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een extra aftrek van 50%, tot een maximum van 5.000,00 per jaar. De extra aftrek bedraagt jaarlijks dus 2.500,00.

GEEFWET
DE Mozart(K)ring is per 01-01-2012 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Aan deze registratie zijn vanaf 01-01-2014 een aantal aanvullende voorwaarden verbonden, zoals verstrekking van gegevens op een internetsite. Tenzij elders op onze site aangegeven wordt onderstaand antwoord gegeven op de door de Belastingdienst gestelde vragen:
1. Het RSIN nummer van de Mozart(K)ring Gelre-Niederrhien is 8072.76.248
2. Voor Beleidsplan: klik hier
3. Beloningsbeleid. Alle personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn binnen de Mozart(K)ring doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen betaling voor hun diensten.
4. Voor de financiële verantwoording kunt u de Jaarrekening 2022 aanklikken.